Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer

 • 1 OFMÖ
 • 2 Mötets utlysande
 • 3 Föredragningslistans godkännande
 • 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare
 • 5 Förra mötets protokoll
 • 6 Nästa mötesdatum

Förslag 1/12-2015 kl 19.00

 

Rapporter

 • 7 Kurators meddelande

 

Valärenden

 • 8 Val av tre ordinarie samt förste och andre suppleant till stipendienämnden för ett år med tillträde den 1 januari 2016.
 • 9 Fyllnadsval av två ledamöter till ordinarie ledamot och andra suppleant i Stipendienämnden.
 • 10 Val av Revisorer för verksamhetsåret 2015.
 • 11 Val till förtroendeposter till Lunds nations kuratel:
 • Val av Prokurator Ekonomi för ett år med tillträde den 1 januari 2016.
 • Val av Notarie för ett år med tillträde den 1 januari 2016.
 • 12               Val av Husförman för ett år med tillträde den 1 januari 2016.

 

 

Organisatoriska ärenden                                          

 • 13 Fastställande av terminsavgift för VT2016

 

Övriga ärenden

 • 14 Eventuellt övrigt
 • 15 OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation.

 

 

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida                        19/10 – 2015

Föredragningslista                                                          29/10 – 2015

 

 

Sara Sveningsson

Kurator

 

 

Kommentarer till punkterna

 • 8-9 Fri nominering på mötet.
 • 10 Seniors väljer att nominera följande personer till revisorer:

                                                                                   Carin Brenner

                                                                                   Dag Oredsson

 • 11 Valberedningen nominerar följande personer till förtroendeuppdrag i nationsstyrelsen vid Lunds Nation i Lund:

 

Val av PQe                                               Sebastian Johansson

 

Val av Notarie                                          Vakant

 

                      Till kurator har det inkommit följande motkandidatur:

 

                      Val av Notarie                                          Daniel Bedö

                                                                                       Arna Jondottir Myrdal   

 

 • 12 Valberedningen nominerar följande person till husförman:

 

Amanda Martinsson

 

 • 13 Nationsstyrelsen yrkar på en bibehållen terminsavgift à 100 kronor.