LUNDS NATIONS MEDALJER

Lunds nation har främst 2 typer av officiella medaljer, förtjänstmedaljer och medaljer kopplade till Finnorden & Finnfesten. Det kan även förekomma att nationen delar ut jubileumsmedaljer eller medaljer för andra särskilda prestationer. Här presenterar vi våra förtjänstmedaljer och medaljer kopplade till Finnorden.

Finnorden hade ursprungligen en annan medalj än den som nu används. Nuvarande medaljsystem för Finnorden bygger på att ägaren av medaljen själv kommer in på expeditionen och byter släp (hänget) på medaljen. Man har alltså inte 4 olika medaljer från Finnorden utan släpet representerar vilken grad man är i. Nationens förtjänstmedaljer byts när ny grad uppnåtts (undantaget guld som även kan bäras med halsmedaljen). Dessa delas ut under sista förmannasittningen för terminen. Medaljerna nedan finns även utställda på nationens expedition.