Lunds nation kallar till extrainsatt nationsmöte tisdagen den 5 juni 2014.

Tid: 17.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

 

Ärenden av större vikt:

  • Godkännande av Bokslut 2013
  • Godkännande av ansvarsfrihet för 2013

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6               Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

 

 

 

Medtag studentleg samt legitimation!

 

Varmt välkomna!

 

 

 

__________________________

 

Kajsa Påhlman

Kurator