Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 8 september 2015.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Ärenden av större vikt:

  • Budgetuppföljning för 2015

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                 Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

 

 

Medtag studentleg samt legitimation!

  

Varmt välkomna!

Sara Sveningsson

Kurator