Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 4 november 2014.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Ärenden av större vikt:

– Val av Hedersledamot

– Val av Prokurator Ekonomi för en period av ett år med tillträde den 1 januari 2015

– Val av Notarie för en period av ett år med tillträde den 1 januari 2015

– Val av Husförman för en period av ett år med tillträde 1 januari 2015

– Val av valberedningsledamot för en period av ett år med tillträde 1 januari 2015

– Val av tre ledamöter samt förste och andre suppleant till Stipendienämnden för en period av ett år med tillträde 1 januari 2015

– Fyllnadsval av två ledamöter till ordinarie ledamot och andra suppleant i Stipendienämnden

– Val av Revisorer för verksamhetsåret 2014

– Fastställande av nästa termins nationsavgift

Utdrag ur stadgan:

4.1.6               Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

4.14.11           Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00. fem (5) dagar före Nationsmötet skriftligen väcka förslag hos Kurator angående motförslag till de av valberedningen föreslagna kandidaterna. Sådana motförslag ska genom Kurators försorg samma dag som tidsfristen löper ut anslås på Nationens anslagstavlor. Endast kandidat som är villig att kandidera ska få sitt namn anslaget.

 

Detta innebär att motförslag skall vara Kurator tillhanda

senast 12.00 tisdagen den 28 oktober.

Se valberedningens förslag i Valberedningens protokoll 12-10-2014

 

Medtag studentleg samt legitimation!

 

Varmt välkomna!

Ida Moen Larsson

Kurator