Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 2 december 2014.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Ärenden av större vikt:

– Första läsningen av stadgeändring rörande postbeskrivningar och stipendienämnden (se Proposition)
– Presentation av budgeten för VT2015

 

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6               Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

 

 

Medtag studentleg samt legitimation!

 

Varmt välkomna!

 

Ida Moen Larsson

Kurator

 

Proposition postbeskr.

Stadgeändring – postbesk