Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 3 mars 2015.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

 

Ärenden av större vikt:

 

  • Fyllnadsval av nationsmötesordförande.
  • Andra läsningen av stadgeändring (se bifogat förslag och proposition)

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                 Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

 

 

Medtag studentleg samt legitimation!

 

Varmt välkomna!

 

Ida Moen Larsson

Kurator

 

Proposition postbeskr.

Stadgeändring – postbesk