Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Ärenden av större vikt:

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6               Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

 

Medtag studentleg samt legitimation!

 

Varmt välkomna!

 

__________________________

 

Kajsa Påhlman

Kurator