Utlysning husförman VT24

Härmed utlyses den omarbetade posten som husförman enligt nedan. Utlysning-husforman-VT24Ladda ner Susanna Pålsson Helander Ordförande husstyrelsen

Lunds Nations stipendier våren 2024

Härmed ledigförklaras nationens stipendier för vårterminen 2024! Alla detaljer och hur du går tillväga för att söka stipendierna finns i bifogad fil nedan. Utlysning-VT24-1Ladda ner Ludvig Löfqvist, Kurator