Lunds Nations historia

Lunds Nations historia

Nationens liv har ändrat åtskilligt under sina år. Vad som däremot är konstant är att på nationen härskar alltid glädje, öppenhet och vänskap.

1. I nationens begynnelse

Lunds Nation historia börjar redan under 1600-talet, men då som en del av den Skånska Nationen. Ingen vet exakt när mellan 1668 och 1674 som den Skånska Nationen bildas. Vad man däremot vet är att att första gången den Skånska Nationen omtalas är i ett protokoll daterat 30 maj 1674.

Under det skånska kriget som varar till 1682 tvingas universitetet och därmed även nationerna att läggas ner under några år. Efter att fred infinner sig återuppstår universitetet och därmed även nationerna.

2. Skånska Nationen splittras

1697 anser man att nationen är för stor och beslutar därför att blekingarna ska bilda en egen nation. I blekingarnas nation ingår studenter som är födda i Kristianstad, förmodligen för att fylla ut den annars väldigt knappa Blekingska Nationen.

1833 bestämmer man sig för att dela upp den skånska nationen i sex olika avdelningar (Lunds, Lunds distrikts, Malmös, Landskrona-Helsingborgs samt Ystads- och Christianstads afdelning). Varje avdelning får en egen avdelningskurator, men man beslutar att behålla gemensam nationskurator och inspektor.

1889 sammanträder den skånska nationen för sista gången. Här delas nationen upp i fel olika nationer: Lund, Malmö, Helsingkrona, Sydskånska och Kristianstad Nation. Ändringen trädde i kraft den 1 januari 1890. Lunds Nations första termin har nationen 67 medlemar, vilket är att jämföra med dagens cirka 3 800.

3. Första bostadshuset

1959 inviger nationen sitt första bostadshus. Efter långa tvister om huruvida man skulle skulle köpa en sportstuga, husbåt eller bostadshus hade valet alltså fallit på bostadshus. Ett flertal om- och tillbyggnader senare står Gamla Huset att beskåda på Agardhsgatan 1. Idag innehar huset förutom 140 bostäder även nationens expedition och gillestugor. 

4. Lunds Nation och dess medlemmar 

Mer än att bara vara en fråga om nationens olika sammanslagningsformer eller traditioner är Lunds Nations medlemmar en viktig del av nationens historia. 

Ända sedan 1674 har ett stort antal mer eller mindre kända namn funnits i nationens direkta närhet, både som medlemmar och hedersledamöter. Exempel på nutida sådana är Max von Sydow, K-G Hammar, Knut Borglin, Ingrid Schrewelius, Hans och Gad Rausing och Ingvar Kamprad.

Andra betydelsefulla personer är nationens inspektorer.

Inspektorer

nu       Stefan Sveningsson
1998   Nils Dahlgren
1992   Per-Olof Glantz
1965   Hampus Lyttkens
1890   Christian Cavallin

5. Första bostadshuset

Trots nationens långa historia är organisationen i allra högsta grad levande idag. Ett stort antal studenter passerar dagligen vår entré.

Verksamheten har förändrats under årens lopp till att idag bestå av novischer, luncher, bruncher, torsdagssittningar, lördagssittningar, klubbar, puben Burgers & Shakes, jazzklubb, PR-gruppen, IT, vieri, tvätt och vik, idrott, kultur, karriärutskott, DJs, bakning, bal, sexmästeri med mera. Aktiva medlemmar kommer och går, men alla sätter de sin prägel på nationens framtid. 

Lunds Nations historia är medlemmarnas historia – det är vi som är nationen. Och en sak vi alla är överens om: Lunds Nation är bäst i stan.

Kuratel genom åren

Kuratel genom åren

Kuratorer

2020–2021

HT 2021 – nu   Fabian Solberg
HT 2020 – VT 2021   Michael Welsapar

2010–2019

ht 2019 – vt 2020   Mathilda Helander
ht 2018 – vt 2019   Erik Sveningsson
ht 2017 – vt 2018   Ylva Lidin
ht 2016 –  vt 2017   Mortimer Henningsson
ht 2015 – vt 2016   Sara Sveningsson
ht 2014 – vt 2015   Ida Moen Larsson
ht 2013 – vt 2014   Kajsa Påhlman
ht 2012 – vt 2013   Oskar Palmerot
ht 2011 – vt 2012   Boel Nilsson
ht 2010 – vt 2011   Gustav Henriksson

2000–2009

ht 2009 – vt 2010   Jonathan Sträng
ht 2008 – vt 2009   Frida Malmgren
ht 2007 – vt 2008   Axel Adelswärd
ht 2006 – vt 2007   Erik Hellström
ht 2005 – vt 2006   Erik Häggsgård (F. Gustafsson)
ht 2004 – vt 2005   Lina Swensson
ht 2003 – vt 2004   Daniel Parknäs
ht 2002 – vt 2003   Dag Oredsson
ht 2001 – vt 2002   Eric Dahlgren
ht 2000 – vt 2001   Elisabet Petersson

1990–1999

ht 1999 – vt 2000   Staffan Norsbo
ht 1998 – vt 1999   Paul Pierce
ht 1997 – vt 1998   Lotten Jönsson
ht 1996 – vt 1997   Anders Aronsson
ht 1995 – vt 1996   Niklas Truedsson
ht 1994 – vt 1995   Henrik Andersson
ht 1993 – vt 1994   Erik Helsing
ht 1992 – vt 1993   Karl Löfqvist
ht 1991 – vt 1992   Andreas Heuer
ht 1990 – vt 1991   Erik Lindroth
vt 1990   Anders Ahlström

1980–1989

ht 1989   Sven Larsson
vt 1989   Claes Nordengren
ht 1988   Eva-Karin Karlsson
vt 1988   Ola Palmgren
ht 1987   Susanna Pålsson
vt 1987   Charlotta Bohlin
ht 1986   Richard Ohlin
vt 1986   Anders Åkerblom
ht 1985   Mikael Kihlbert
vt 1985   Torbjörn Forslid
ht 1984   Sofie Elg
vt 1984   Christina Kohl
ht 1983   Anders Weström
vt 1983   Magnus Rösing
ht 1982   Anders Bouvin
vt 1982   Lars Ericsson
ht 1981   Anders Palmgren
vt 1981   Ulla Neppelberg (F.Andréasson)
vt 1981   Per Broström
ht 1980    Bo Strandberg
vt 1980   Olev Pilman

1970–1979

ht 1979   Britt-Marie Hesselbom
vt 1979   Thomas Bergström
ht 1978   Nils Nordmark
vt 1978   Britta Eriksson
ht 1977   Martii Niilekselä
vt 1977   John Liljeblad
ht 1976   Johan Kjellberg
vt 1976   Cecilia Lindberg
ht 1975   Anders Frostell
ht 1974 – vt 1975   Klas Sandberg
vt 1974   Kerstin Ekstrand-Christiansson
vt 1973 – ht 1973   Peder Pedersen

ht 1972   Mathias André
vt 1972    Stefan Strömberg
ht 1971   Lars Reje
ht 1970 – vt 1971   Ulf Hjelmqvist
vt 1970   Bengt Unander Scharin

1960–1969

ht 1969   Hans-Ola Mårtensson
ht 1968 – vt 1969   Torbjörn Sundelin
ht 1968   Bengt Jobin
vt 1968   Tore Gislén
vt 1967 – ht 1967   Lars-Åke Nilsson
ht 1966   Bengt Arnerius
ht 1965 – vt 1966   Rolf Lindroth
ht 1964 – ht 1965   Birgitta Törnqvist
vt 1964   Lennart Herslow
vt 1963 – ht 1963   Mats Larsson
vt 1962 – ht 1962   Anders Ranger
vt 1961 – ht 1961   Bertil Folkesson
vt 1960 – ht 1960   Hans Akke

1950–1959

vt 1959 – ht 1959   Kaj Lundgren
vt 1958 – ht 1958   Bertil Åkesson
vt 1957 – ht 1957   Nils Forsby
vt 1956 – ht 1956   Lennart Wedberg
vt 1955 – ht 1955   Mårten Andersson
ht 1953 – ht 1954   Bertil Andersson
vt 1953   Lars Sörensson
vt 1952 – ht 1952   Olle Odelberg-Johnsson
vt 1951 – ht 1951   Albert Broomé
vt 1950 – ht 1950   Birgitta Broomé (F. Nyström)

1940–1949

VT 1949 – HT 1949   Per Sparrin
vt 1948 – VT 1949   Ulf Alfredson
HT 1946 – HT 1947   Stig Andersson
VT 1946   Stellan Berne
HT 1945   Erik Petrén
VT 1945   Gudmund Smith
HT 1944   Irina Handamirov
VT 1944   Arne Malm
HT 1942 – HT 1943   Sven Håkan Ohlsson
HT 1941 – VT 1942    Erik Åkerlund
VT 1941   Carl Göran Regnéll

1930–1939

VT 1939 – HT 1940   Gustaf Petrén
VT 1938 – HT 1938   Nils Håkan Hansson
VT 1937 – HT 1937   Sven N. Svensson
VT 1935 – HT 1936   Hjalte Hultén
HT 1934   Olof Petrén
VT 1934   Gotthard Björling
HT 1933   Karl-Erik Thomé
VT 1932 – VT 1933   Gotthard Björling
HT 1931   Nils W. Granqvist
VT 1930 – VT 1931   Hjalmar Sjövall

1920–1929

HT 1927 – HT 1929   Nils W. Granqvist
HT 1926 – VT 1927   Gunnar Redstam
HT 1922 – VT 1926   Albert Sjögren
VT 1922   Gunnar Olinder
HT 1919 – VT 1922    Åke Assarsson

1900–1909

VT 1908 – HT 1909   Gustaf Berger
HT 1907   Waldemar Leeb-Lundberg
HT 1905 – VT 1907   Ernst W. Mortensen

1890–1899

VT 1893  Carl Martin Collin
VT 1890   Nils Flensburg

ProKurator Ekonomi

2020–2021

HT 2021 – nu   Fabian Solberg
HT 2020 – VT 2021   Michael Welsapar

2010–2019

ht 2019 – vt 2020   Mathilda Helander
ht 2018 – vt 2019   Erik Sveningsson
ht 2017 – vt 2018   Ylva Lidin
ht 2016 –  vt 2017   Mortimer Henningsson
ht 2015 – vt 2016   Sara Sveningsson
ht 2014 – vt 2015   Ida Moen Larsson
ht 2013 – vt 2014   Kajsa Påhlman
ht 2012 – vt 2013   Oskar Palmerot
ht 2011 – vt 2012   Boel Nilsson
ht 2010 – vt 2011   Gustav Henriksson

2000–2009

ht 2009 – vt 2010   Jonathan Sträng
ht 2008 – vt 2009   Frida Malmgren
ht 2007 – vt 2008   Axel Adelswärd
ht 2006 – vt 2007   Erik Hellström
ht 2005 – vt 2006   Erik Häggsgård (F. Gustafsson)
ht 2004 – vt 2005   Lina Swensson
ht 2003 – vt 2004   Daniel Parknäs
ht 2002 – vt 2003   Dag Oredsson
ht 2001 – vt 2002   Eric Dahlgren
ht 2000 – vt 2001   Elisabet Petersson

1990–1999

ht 1999 – vt 2000   Staffan Norsbo
ht 1998 – vt 1999   Paul Pierce
ht 1997 – vt 1998   Lotten Jönsson
ht 1996 – vt 1997   Anders Aronsson
ht 1995 – vt 1996   Niklas Truedsson
ht 1994 – vt 1995   Henrik Andersson
ht 1993 – vt 1994   Erik Helsing
ht 1992 – vt 1993   Karl Löfqvist
ht 1991 – vt 1992   Andreas Heuer
ht 1990 – vt 1991   Erik Lindroth
vt 1990   Anders Ahlström

1980–1989

ht 1989   Sven Larsson
vt 1989   Claes Nordengren
ht 1988   Eva-Karin Karlsson
vt 1988   Ola Palmgren
ht 1987   Susanna Pålsson
vt 1987   Charlotta Bohlin
ht 1986   Richard Ohlin
vt 1986   Anders Åkerblom
ht 1985   Mikael Kihlbert
vt 1985   Torbjörn Forslid
ht 1984   Sofie Elg
vt 1984   Christina Kohl
ht 1983   Anders Weström
vt 1983   Magnus Rösing
ht 1982   Anders Bouvin
vt 1982   Lars Ericsson
ht 1981   Anders Palmgren
vt 1981   Ulla Neppelberg (F.Andréasson)
vt 1981   Per Broström
ht 1980    Bo Strandberg
vt 1980   Olev Pilman

1970–1979

ht 1979   Britt-Marie Hesselbom
vt 1979   Thomas Bergström
ht 1978   Nils Nordmark
vt 1978   Britta Eriksson
ht 1977   Martii Niilekselä
vt 1977   John Liljeblad
ht 1976   Johan Kjellberg
vt 1976   Cecilia Lindberg
ht 1975   Anders Frostell
ht 1974 – vt 1975   Klas Sandberg
vt 1974   Kerstin Ekstrand-Christiansson
vt 1973 – ht 1973   Peder Pedersen

ht 1972   Mathias André
vt 1972    Stefan Strömberg
ht 1971   Lars Reje
ht 1970 – vt 1971   Ulf Hjelmqvist
vt 1970   Bengt Unander Scharin

1960–1969

ht 1969   Hans-Ola Mårtensson
ht 1968 – vt 1969   Torbjörn Sundelin
ht 1968   Bengt Jobin
vt 1968   Tore Gislén
vt 1967 – ht 1967   Lars-Åke Nilsson
ht 1966   Bengt Arnerius
ht 1965 – vt 1966   Rolf Lindroth
ht 1964 – ht 1965   Birgitta Törnqvist
vt 1964   Lennart Herslow
vt 1963 – ht 1963   Mats Larsson
vt 1962 – ht 1962   Anders Ranger
vt 1961 – ht 1961   Bertil Folkesson
vt 1960 – ht 1960   Hans Akke

1950–1959

vt 1959 – ht 1959   Kaj Lundgren
vt 1958 – ht 1958   Bertil Åkesson
vt 1957 – ht 1957   Nils Forsby
vt 1956 – ht 1956   Lennart Wedberg
vt 1955 – ht 1955   Mårten Andersson
ht 1953 – ht 1954   Bertil Andersson
vt 1953   Lars Sörensson
vt 1952 – ht 1952   Olle Odelberg-Johnsson
vt 1951 – ht 1951   Albert Broomé
vt 1950 – ht 1950   Birgitta Broomé (F. Nyström)

1940–1949

VT 1949 – HT 1949   Per Sparrin
vt 1948 – VT 1949   Ulf Alfredson
HT 1946 – HT 1947   Stig Andersson
VT 1946   Stellan Berne
HT 1945   Erik Petrén
VT 1945   Gudmund Smith
HT 1944   Irina Handamirov
VT 1944   Arne Malm
HT 1942 – HT 1943   Sven Håkan Ohlsson
HT 1941 – VT 1942    Erik Åkerlund
VT 1941   Carl Göran Regnéll

1930–1939

VT 1939 – HT 1940   Gustaf Petrén
VT 1938 – HT 1938   Nils Håkan Hansson
VT 1937 – HT 1937   Sven N. Svensson
VT 1935 – HT 1936   Hjalte Hultén
HT 1934   Olof Petrén
VT 1934   Gotthard Björling
HT 1933   Karl-Erik Thomé
VT 1932 – VT 1933   Gotthard Björling
HT 1931   Nils W. Granqvist
VT 1930 – VT 1931   Hjalmar Sjövall

1920–1929

HT 1927 – HT 1929   Nils W. Granqvist
HT 1926 – VT 1927   Gunnar Redstam
HT 1922 – VT 1926   Albert Sjögren
VT 1922   Gunnar Olinder
HT 1919 – VT 1922    Åke Assarsson

1900–1909

VT 1908 – HT 1909   Gustaf Berger
HT 1907   Waldemar Leeb-Lundberg
HT 1905 – VT 1907   Ernst W. Mortensen

1890–1899

VT 1893  Carl Martin Collin
VT 1890   Nils Flensburg

ProKurator Social

2020–2021

HT 2021 – nu   Fabian Solberg
HT 2020 – VT 2021   Michael Welsapar

2010–2019

ht 2019 – vt 2020   Mathilda Helander
ht 2018 – vt 2019   Erik Sveningsson
ht 2017 – vt 2018   Ylva Lidin
ht 2016 –  vt 2017   Mortimer Henningsson
ht 2015 – vt 2016   Sara Sveningsson
ht 2014 – vt 2015   Ida Moen Larsson
ht 2013 – vt 2014   Kajsa Påhlman
ht 2012 – vt 2013   Oskar Palmerot
ht 2011 – vt 2012   Boel Nilsson
ht 2010 – vt 2011   Gustav Henriksson

2000–2009

ht 2009 – vt 2010   Jonathan Sträng
ht 2008 – vt 2009   Frida Malmgren
ht 2007 – vt 2008   Axel Adelswärd
ht 2006 – vt 2007   Erik Hellström
ht 2005 – vt 2006   Erik Häggsgård (F. Gustafsson)
ht 2004 – vt 2005   Lina Swensson
ht 2003 – vt 2004   Daniel Parknäs
ht 2002 – vt 2003   Dag Oredsson
ht 2001 – vt 2002   Eric Dahlgren
ht 2000 – vt 2001   Elisabet Petersson

1990–1999

ht 1999 – vt 2000   Staffan Norsbo
ht 1998 – vt 1999   Paul Pierce
ht 1997 – vt 1998   Lotten Jönsson
ht 1996 – vt 1997   Anders Aronsson
ht 1995 – vt 1996   Niklas Truedsson
ht 1994 – vt 1995   Henrik Andersson
ht 1993 – vt 1994   Erik Helsing
ht 1992 – vt 1993   Karl Löfqvist
ht 1991 – vt 1992   Andreas Heuer
ht 1990 – vt 1991   Erik Lindroth
vt 1990   Anders Ahlström

1980–1989

ht 1989   Sven Larsson
vt 1989   Claes Nordengren
ht 1988   Eva-Karin Karlsson
vt 1988   Ola Palmgren
ht 1987   Susanna Pålsson
vt 1987   Charlotta Bohlin
ht 1986   Richard Ohlin
vt 1986   Anders Åkerblom
ht 1985   Mikael Kihlbert
vt 1985   Torbjörn Forslid
ht 1984   Sofie Elg
vt 1984   Christina Kohl
ht 1983   Anders Weström
vt 1983   Magnus Rösing
ht 1982   Anders Bouvin
vt 1982   Lars Ericsson
ht 1981   Anders Palmgren
vt 1981   Ulla Neppelberg (F.Andréasson)
vt 1981   Per Broström
ht 1980    Bo Strandberg
vt 1980   Olev Pilman

1970–1979

ht 1979   Britt-Marie Hesselbom
vt 1979   Thomas Bergström
ht 1978   Nils Nordmark
vt 1978   Britta Eriksson
ht 1977   Martii Niilekselä
vt 1977   John Liljeblad
ht 1976   Johan Kjellberg
vt 1976   Cecilia Lindberg
ht 1975   Anders Frostell
ht 1974 – vt 1975   Klas Sandberg
vt 1974   Kerstin Ekstrand-Christiansson
vt 1973 – ht 1973   Peder Pedersen

ht 1972   Mathias André
vt 1972    Stefan Strömberg
ht 1971   Lars Reje
ht 1970 – vt 1971   Ulf Hjelmqvist
vt 1970   Bengt Unander Scharin

1960–1969

ht 1969   Hans-Ola Mårtensson
ht 1968 – vt 1969   Torbjörn Sundelin
ht 1968   Bengt Jobin
vt 1968   Tore Gislén
vt 1967 – ht 1967   Lars-Åke Nilsson
ht 1966   Bengt Arnerius
ht 1965 – vt 1966   Rolf Lindroth
ht 1964 – ht 1965   Birgitta Törnqvist
vt 1964   Lennart Herslow
vt 1963 – ht 1963   Mats Larsson
vt 1962 – ht 1962   Anders Ranger
vt 1961 – ht 1961   Bertil Folkesson
vt 1960 – ht 1960   Hans Akke

1950–1959

vt 1959 – ht 1959   Kaj Lundgren
vt 1958 – ht 1958   Bertil Åkesson
vt 1957 – ht 1957   Nils Forsby
vt 1956 – ht 1956   Lennart Wedberg
vt 1955 – ht 1955   Mårten Andersson
ht 1953 – ht 1954   Bertil Andersson
vt 1953   Lars Sörensson
vt 1952 – ht 1952   Olle Odelberg-Johnsson
vt 1951 – ht 1951   Albert Broomé
vt 1950 – ht 1950   Birgitta Broomé (F. Nyström)

1940–1949

VT 1949 – HT 1949   Per Sparrin
vt 1948 – VT 1949   Ulf Alfredson
HT 1946 – HT 1947   Stig Andersson
VT 1946   Stellan Berne
HT 1945   Erik Petrén
VT 1945   Gudmund Smith
HT 1944   Irina Handamirov
VT 1944   Arne Malm
HT 1942 – HT 1943   Sven Håkan Ohlsson
HT 1941 – VT 1942    Erik Åkerlund
VT 1941   Carl Göran Regnéll

1930–1939

VT 1939 – HT 1940   Gustaf Petrén
VT 1938 – HT 1938   Nils Håkan Hansson
VT 1937 – HT 1937   Sven N. Svensson
VT 1935 – HT 1936   Hjalte Hultén
HT 1934   Olof Petrén
VT 1934   Gotthard Björling
HT 1933   Karl-Erik Thomé
VT 1932 – VT 1933   Gotthard Björling
HT 1931   Nils W. Granqvist
VT 1930 – VT 1931   Hjalmar Sjövall

1920–1929

HT 1927 – HT 1929   Nils W. Granqvist
HT 1926 – VT 1927   Gunnar Redstam
HT 1922 – VT 1926   Albert Sjögren
VT 1922   Gunnar Olinder
HT 1919 – VT 1922    Åke Assarsson

1900–1909

VT 1908 – HT 1909   Gustaf Berger
HT 1907   Waldemar Leeb-Lundberg
HT 1905 – VT 1907   Ernst W. Mortensen

1890–1899

VT 1893  Carl Martin Collin
VT 1890   Nils Flensburg

Notarie & mästare genom åren

Notarier & mästare genom åren

Mästeri

PR-mästare

VT 2021 – nu   Cissela Larsson
VT 2020 – HT 2020   Dagmar Grinneby
VT 2019 – HT 2019   Matilda Hellkvist
VT 2018 – HT 2018   Nadine Stofkoper 

Novischmästare

VT 2021 – nu   Lisa Jansson
HT 2020   Ellen Reidal
VT 2020   Jonatan Strandqvist Hellkvist
VT 2019 – HT 2019   Malin Meienborn Gustafsson  
VT 2018 – HT 2018   

Festmästare

HT 2021 – nu   Johanna Johnsson
HT 2020 – VT 2021   Carl-Magnus Embring Klang
HT 2019 – VT 2020   Anna Larsen
HT 2018 – VT 2019   Emma Gesse 

Notarie

År 2018 försvann den tidigare notarien ur kuratelet. Notariens uppgifter är idag förlagda på de tre mästarna. 

2020–2021

HT 2021 – nu   Fabian Solberg
HT 2020 – VT 2021   Michael Welsapar

2010–2019

ht 2019 – vt 2020   Mathilda Helander
ht 2018 – vt 2019   Erik Sveningsson
ht 2017 – vt 2018   Ylva Lidin
ht 2016 –  vt 2017   Mortimer Henningsson
ht 2015 – vt 2016   Sara Sveningsson
ht 2014 – vt 2015   Ida Moen Larsson
ht 2013 – vt 2014   Kajsa Påhlman
ht 2012 – vt 2013   Oskar Palmerot
ht 2011 – vt 2012   Boel Nilsson
ht 2010 – vt 2011   Gustav Henriksson

2000–2009

ht 2009 – vt 2010   Jonathan Sträng
ht 2008 – vt 2009   Frida Malmgren
ht 2007 – vt 2008   Axel Adelswärd
ht 2006 – vt 2007   Erik Hellström
ht 2005 – vt 2006   Erik Häggsgård (F. Gustafsson)
ht 2004 – vt 2005   Lina Swensson
ht 2003 – vt 2004   Daniel Parknäs
ht 2002 – vt 2003   Dag Oredsson
ht 2001 – vt 2002   Eric Dahlgren
ht 2000 – vt 2001   Elisabet Petersson

1990–1999

ht 1999 – vt 2000   Staffan Norsbo
ht 1998 – vt 1999   Paul Pierce
ht 1997 – vt 1998   Lotten Jönsson
ht 1996 – vt 1997   Anders Aronsson
ht 1995 – vt 1996   Niklas Truedsson
ht 1994 – vt 1995   Henrik Andersson
ht 1993 – vt 1994   Erik Helsing
ht 1992 – vt 1993   Karl Löfqvist
ht 1991 – vt 1992   Andreas Heuer
ht 1990 – vt 1991   Erik Lindroth
vt 1990   Anders Ahlström

1980–1989

ht 1989   Sven Larsson
vt 1989   Claes Nordengren
ht 1988   Eva-Karin Karlsson
vt 1988   Ola Palmgren
ht 1987   Susanna Pålsson
vt 1987   Charlotta Bohlin
ht 1986   Richard Ohlin
vt 1986   Anders Åkerblom
ht 1985   Mikael Kihlbert
vt 1985   Torbjörn Forslid
ht 1984   Sofie Elg
vt 1984   Christina Kohl
ht 1983   Anders Weström
vt 1983   Magnus Rösing
ht 1982   Anders Bouvin
vt 1982   Lars Ericsson
ht 1981   Anders Palmgren
vt 1981   Ulla Neppelberg (F.Andréasson)
vt 1981   Per Broström
ht 1980    Bo Strandberg
vt 1980   Olev Pilman

1970–1979

ht 1979   Britt-Marie Hesselbom
vt 1979   Thomas Bergström
ht 1978   Nils Nordmark
vt 1978   Britta Eriksson
ht 1977   Martii Niilekselä
vt 1977   John Liljeblad
ht 1976   Johan Kjellberg
vt 1976   Cecilia Lindberg
ht 1975   Anders Frostell
ht 1974 – vt 1975   Klas Sandberg
vt 1974   Kerstin Ekstrand-Christiansson
vt 1973 – ht 1973   Peder Pedersen

ht 1972   Mathias André
vt 1972    Stefan Strömberg
ht 1971   Lars Reje
ht 1970 – vt 1971   Ulf Hjelmqvist
vt 1970   Bengt Unander Scharin

1960–1969

ht 1969   Hans-Ola Mårtensson
ht 1968 – vt 1969   Torbjörn Sundelin
ht 1968   Bengt Jobin
vt 1968   Tore Gislén
vt 1967 – ht 1967   Lars-Åke Nilsson
ht 1966   Bengt Arnerius
ht 1965 – vt 1966   Rolf Lindroth
ht 1964 – ht 1965   Birgitta Törnqvist
vt 1964   Lennart Herslow
vt 1963 – ht 1963   Mats Larsson
vt 1962 – ht 1962   Anders Ranger
vt 1961 – ht 1961   Bertil Folkesson
vt 1960 – ht 1960   Hans Akke

1950–1959

vt 1959 – ht 1959   Kaj Lundgren
vt 1958 – ht 1958   Bertil Åkesson
vt 1957 – ht 1957   Nils Forsby
vt 1956 – ht 1956   Lennart Wedberg
vt 1955 – ht 1955   Mårten Andersson
ht 1953 – ht 1954   Bertil Andersson
vt 1953   Lars Sörensson
vt 1952 – ht 1952   Olle Odelberg-Johnsson
vt 1951 – ht 1951   Albert Broomé
vt 1950 – ht 1950   Birgitta Broomé (F. Nyström)

1940–1949

VT 1949 – HT 1949   Per Sparrin
vt 1948 – VT 1949   Ulf Alfredson
HT 1946 – HT 1947   Stig Andersson
VT 1946   Stellan Berne
HT 1945   Erik Petrén
VT 1945   Gudmund Smith
HT 1944   Irina Handamirov
VT 1944   Arne Malm
HT 1942 – HT 1943   Sven Håkan Ohlsson
HT 1941 – VT 1942    Erik Åkerlund
VT 1941   Carl Göran Regnéll

1930–1939

VT 1939 – HT 1940   Gustaf Petrén
VT 1938 – HT 1938   Nils Håkan Hansson
VT 1937 – HT 1937   Sven N. Svensson
VT 1935 – HT 1936   Hjalte Hultén
HT 1934   Olof Petrén
VT 1934   Gotthard Björling
HT 1933   Karl-Erik Thomé
VT 1932 – VT 1933   Gotthard Björling
HT 1931   Nils W. Granqvist
VT 1930 – VT 1931   Hjalmar Sjövall

1920–1929

HT 1927 – HT 1929   Nils W. Granqvist
HT 1926 – VT 1927   Gunnar Redstam
HT 1922 – VT 1926   Albert Sjögren
VT 1922   Gunnar Olinder
HT 1919 – VT 1922    Åke Assarsson

1900–1909

VT 1908 – HT 1909   Gustaf Berger
HT 1907   Waldemar Leeb-Lundberg
HT 1905 – VT 1907   Ernst W. Mortensen

1890–1899

VT 1893  Carl Martin Collin
VT 1890   Nils Flensburg

Alltid öppet

Vi månar om att alla ska känna sig välkomna – alltid. Förutom att ha det kanske bredaste verksamhetsutbudet är vi den enda nationen att ha verksamheter varje dag. 

Oavsett du vill rymma från tentaångest, komma ut och röra på dig, är hungrig eller bara vill ha en riktigt rolig kväll står våra dörrar alltid på glänt.

Mat & dryck

Lunch varje vardag, brunch varje lördag, pub varje torsdag, bistro varannan helg.

Fest

Klubb varje lördag, tacksittning varje vecka och flera stora fester varje månad.

Kultur

Fotboll varje tisdag, tennis / badminton varje torsdag och pass varje söndag.

Alltid öppet

Vi månar om att alla ska känna sig välkomna – alltid. Förutom att ha det kanske bredaste verksamhetsutbudet är vi den enda nationen att ha verksamheter varje dag. 

Oavsett du vill rymma från tentaångest, komma ut och röra på dig, är hungrig eller bara vill ha en riktigt rolig kväll står våra dörrar alltid på glänt.

Mat & dryck

Lunch varje vardag, brunch varje lördag, pub varje torsdag, bistro varannan helg.

Fest

Klubb varje lördag, tacksittning varje vecka och flera stora fester varje månad.

Kultur

Fotboll varje tisdag, tennis / badminton varje torsdag och pass varje söndag.