Datum: Tisdag 28 Oktober

Tid: 17.00 (..)

Plats: Penthouse

 

Dagordning

 

§ 1                 OFMÖ

 

§ 2                 Godkännande av adjungeringar

 

§ 3                 Val av mötessekreterare

 

§ 4                 Val av justeringsperson jämte ordförande

 

§ 5                 Redogörelse för stipendier som utlysts av universitetet och dess summor.

•                    Ane Sjögrens understödsfond                 2 400 kr

 

•                    Aug Quennerstedts stip fond nr 2           1 900 kr

 

•                    Wilhelm Westrups stip fond nr 1             3 000 kr

§ 6                 Redogörelse för bedömning av stipendieansökningarna

 

§ 7                 Beslut av stipendieutdelning

 

§ 8                 Eventuellt övrigt

 

§ 9                 Nästa mötesdatum

Förslag 27/11-2014 kl 17:00(..)

 

§ 10               OFMA

 

Ida Moen Larsson

Kurator