Utlysning av Lunds Nations stipendium för våren 2022

Härmed utlyses Lunds Nations stipendium för våren 2022. Sista dagen att skicka in eller lämna in din ansökan är 1 april kl 12:59 (dagtid). Endast ordinarie medlemmar på Lunds Nation kan söka dessa stipendium. Nedan hinner du både kungörelsen samt ansökningsblanketten....