Härmed ledigförklaras stipendier ur följande fonder: 

Claes Nosslins minnesfond
Utdelas till en i Nationen inskriven behövande medicine studerande eller medicine kandidat med goda studiemeriter.

Forna medlemmars stipendium
Utdelas till behövande och förtjänta nationsmedlemmar.

Karin och Nocke Svenssons stipendiefond
Utdelas till medlem som ur studiesynpunkt eller av annat skäl (tex verksamhet inom nationen) gjort sig förtjänt. 

Lektor Anders Uppgrens stipendiefond
Utdelas till fattig eller obemedlad student inom Lunds Nation. 

 

Ansökan sker på särskild blankett och senast den 23 november kl 12.59 på expeditionen, Agardhsgatan 1. Ansökningsblankett finns tillgänglig på hemsidan samt på expeditionen under ordinarie öppettider.

Klicka här för att ladda ner ansökningsblanketten

Mortimer Henningsson
Kurator