Protokoll från möte i Lunds nations Valberedning 18 mars 2013

  Närvarande: Boel Nilsson, Ordförande                           Sara Sveningsson Max Burfelt, Vice ordförande                   Sofie Holmer Johanna Porsklev, Sekreterare                Malin Karlsson Kim Larsson                                                Johanna...