Härmed anslås föredragslistan för nationsmötet tisdag 1 november 2022 18.00 (..) All info finns bifogat. Varmt välkomna! Kalle Schedin Kurator Dagordning-20221101-2Ladda ner