Här med kallas nations medlemmar till terminens första ordinarie nationsmöte. Detta möte kommer att hållas via Zoom. Länk för anmälan kommer att komma i samband med föredragningslistan. Kallelse-nationsmöte-2022-02-01-1Ladda ner