Här dagordningen för det extrainsatta nationsmötet 16 januari!

Dagordning 200116-2

Har du några frågor, maila till ”q@lundsnation.se”