Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 5 september 2017.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Ärenden av större vikt:

  • Budgetuppföljning för 2017
  • Beslut om ansvarsfrihet
  • Bokslut för 2016

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

 

Medtag studentleg samt legitimation!

Varmt välkomna!

 

__________________________

Ylva Lidin

Kurator