Kallelse nationsmöte 6 februari 2018

 

Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 6 februari 2018.

 

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

 

Ärenden av större vikt:

 

  • Budgetuppföljning 2017
  • Första uppläsing av stadgaändringsförslag

 

 

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

 

 

 

 

 

Medtag studentleg samt legitimation!

 

 

 

 

 

Varmt välkomna!

 

 

 

__________________________

 

Ylva Lidin

 

Nationsmöte kallelse 180206.docx