Nedan följer dagordning till nationsmötet 6/2. Notera att stadgeändringens andra läsning från kallelsen flyttats fram till ett framtida möte, då det enligt stadgan måste vara tre månader mellan de två läsningarna.

Ludvig Löfqvist, Kurator