Tid: 18.00
Plats: Nedre expen

§ 1 OFMÖ

§ 2 Godkännande av adjungeringar

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av justeringsperson jämte ordförande

§ 5 Redogörelse för stipendier som utlysts och dess summor.

• Lunds Nations jubileumsstipendiefond 10 600 kr

• Henningssonska stipendiefonden 38 000 kr
(1-2 stipendiater)

• Björlings stipendiefond 2 700 kr

• Montelinska Premiefonden 600 kr

§ 6 Redogörelse för bedömning av stipendieansökningarna

§ 7 Beslut av stipendieutdelning

§ 8 Eventuellt övrigt

§ 9 Nästa mötesdatum

§ 10 OFMA