Datum: Torsdag 26 November 2015

Tid: 17:30

Plats: Nedre expen

Dagordning

 • 1 OFMÖ
 • 2 Godkännande av adjungeringar
 • 3 Val av mötessekreterare
 • 4 Val av justeringsperson jämte ordförande
 • 5 Redogörelse för stipendier och dess summor.
 • Forna Nationsmedlemmars stipendiefond                                            10 000 kr
 • Claes Nosslins stipendiefond                                                                    20 000 kr
 • Karin och Nocke Svensson stipendiefond                                              4000 kr
 • Lektor Anders Upgrens stipendiefond                                                   3000 kr
 • 6 Redogörelse för bedömning av stipendieansökningarna
 • 7 Beslut av stipendieutdelning
 • 8 Eventuellt övrigt
 • 9 OFMA