Härmed ledigförklaras stipendier ur Gerda och Sölves stipendiefond.

Stipendiet delas ut till en kvinnlig och en manlig stipendiat med en summa om 500 kr vardera. Stipendiet kan endast sökas av de som för första gången besöker Finnfesten.

Särskild motivering ska bifogas med ansökan. Denna motivering handlar med fördel om Jätten Finn skall vara skriven på vers eller med tillhörande melodi.

 

 

 

Ylva Lidin

Kurator