Lunds nations stipendier våren 2018

 

Härmed ledigförklaras stipendier ur följande fonder:

 

Lunds nations Jubileumsstipendiefond

Utdelas till en, ur studiesynpunkt eller av annat skäl (ex verksamhet inom nationen), förtjänstfull medlem av nationen.

 

Henningssonska stipendiefonden

Utdelas till en eller två skötsamma och behövande studenter, tillhörande nationen med företräde för sådana, där de i övrigt uppfyllda villkoren, äro födda i Torna Härad, särskilt Blentarps församling.

 

Professor Carl Björlings stipendiefond

Tilldelas studerande medlem av Lunds nation, som tillbringat 2 år vid universitetet och under minst samma tid tillhört Lunds nation.

 

Montelinska Premiefonden

Utdelas till en av de tre medlemmar av Lunds nation, vilka under närmast föregående kalenderår vid Lunds universitet avlagt medicine kandidatexamen med de högsta utdelade betygssummorna.

 

Ansökan sker på särskild blankett och postas eller mailas senast den 28 april kl 18:59 på expeditionen, Agardhsgatan 1. Ansökningsblankett finns tillgänglig på hemsidan samt på expeditionen under ordinarie öppettider.

 

 

 

 

 

__________________________

Ylva Lidin

Kurator

Ansökningsformulär hittar du här:

AnsökningsblankettVT18 PDF

AnsökningsblankettVT18 Word