På nationsmötet 2 april vakansattes några poster som nu kan sökas inför nästa nationsmöte den 7 maj!

Kontakta valberedningen senast fredag den 19 april om du är intresserad av att söka någon av nedanstående poster!
Klicka här för mer information!

Utlysta poster
2 Ledamöter i Seniorskollegiet
1 Suppleant till nationsrepresentanter i Akademiska Föreningens överstyrelse

1 Verkställande ledamot i Lunds nations Studentbostadshus