Lunds Nations årgångar

Lunds Nations alumniförening

Vill du fortsätta bidra till Nationen och umgås med andra tidigare Lunds Nationare?
Gå med i vår alumniförening LNÅ!

Bli medlem

Vill du fortsätta att stödja nationen och se den och dess medlemmar växa? Klart du vill!

Du blir medlem i LNÅ genom att anmäla dig med namn, adress och mailadress till
lna@lundsnation.se. Avgiften är 100 kr i medlemsavgift/år eller  1 000 kr för livslångt
medlemskap. Inbetalning görs till BG nr 283-1634. Du kan också swisha till 1233802212.

Välkommen som Årgång du också!)

 

Kom ihåg att du även kan donera valfritt belopp till Lunds Nations Årgångar. Nettot av verksamheten tillfaller Lunds Nation i en eller annan form. Använd bankgirot ovan, och ange “donation” i meddelandefältet.

“Föreningen har till ändamål att sammanföra förutvarande och nuvarande medlemmar av Lunds Nation för att knyta banden mellan äldre och yngre generationer inom Nationen fastare samt att stödja Lunds Nations verksamhet”.

Historien bakom LNÅ

Redan när Nationens första nationshus invigdes 1959 väcktes tanken första gången om en stödförening men det var först i mars 1962 som ett stort antal nationsmedlemmar samlades för att förverkliga planerna. Gamla Årgångars förste ordförande var den då nyss avgångne inspektorn C G Ahlström, som 1965 efterträddes av dåvarande inspektorn Carl H Lindroth. 1968 valdes hedersledamoten och Storjätten i Finnorden Knut Borglin till ordförande, en post som han hade ända till 1995 då han efterträddes av Nationens proinspektor Rolf Lindroth. Bland ledamöterna i den första styrelsen märks nuvarande hedersledamöterna Bengt Hjelmqvist och Hans Ingemansson. Till revisorer valdes första gången Stig Andersson och Ulf Alfredson, uppdrag som de behöll ända till 1998. En annan långvarig styrelseledamot är sekreteraren Kaj Lundgren. Han valdes 1963 till sitt ämbete som han behöll ända till 1995. Knut Borglin och Kaj Lundgren har valts till Hedersordförande resp Hederssekreterare.

2002 valdes Bengt Hjelmqvist till Lunds Nations Årgångars första Hedersledamot, en titel som Knut Borglin och Kaj Lundgren även kan betitla sig efter beslut vid Årsmötet 2003.

Vid årsmötet 2004 ändrades föreningens namn till Lunds Nations Årgångar.

Vad är Lunds Nations Årgångar? 

 

Lunds nations årgångar är Lunds nations alumnförening. I LNÅ är vi medlemmar som var
aktiva på 1960-talet fram till bara för något år sedan. Den gemensamma nämnaren är bandet
till Lunds nation som vi inte helt och hållet vill klippa.

Vad är då syftet på LNÅ? Det finns flera anledningar men här är ett par exempel:

–          Förenkla kontakten mellan nationsvänner även efter studierna
–          Stötta nationen i sin verksamhet
–          Nätverka över generationsgränserna 
–          Ha riktigt roligt tillsammans även efter vår mest aktiva nationstid

I LNÅ finns medlemmar med olika bakgrund och tidigare engagemang. Så länge du har en
koppling till Lunds nation är du varmt välkommen som medlem. Varje år hittar LNÅ på ett
antal aktiviteter med allt från utflykter till pubkvällar, för att träffas och prata om hur mycket
bättre det var förr (även om vi såklart vet att det förmodligen är bättre nu).  Vi bjuder gärna
med dagens aktiva på våra aktiviteter för att lära känna varandra och bli uppdaterade om vad
som händer på nationen just nu, och för att dagens aktiva ska känna att det är ett naturligt
steg att ta klivet in i LNÅ den dagen det är dags att bli “vuxen på riktigt”.
Var tredje år arrangerar vi på nationen Retrofesten där vi bjuder in tidigare medlemmar i alla
åldrar på ett stort kalas! Där sitter vi med våra generationskamrater men utmanar gärna
tidigare (eller senare) generationer på en sångduell. Det är allt som oftast en mycket
uppskattad fest!