I begynnelsen var vi sedan 1600-talet Skånska nationen. Det hoppar vi över. 1889 splittrades Skånska nationen i 5 och innebar Lunds Nations grundande 1890, och vad som tilldrogs nationen de första åren vet vi inte så noga. ”Nationens uppgift är framförallt att samla medlemmarna till kamratlig samvaro, på fester av enklare eller högtidligare slag, på nationsaftnar och utflykter”, skrevs det på 1930-talet. Nåväl, här gör vi lite nedslag i olika årtal som varit mer eller mindre viktiga för nationen (mest viktiga). Längre ner på sidan hittar även du kompletta listor på våra hedersledamöter, Inspektorat samt Kuratel. Mycket nöje!

1890, Skånska nationen splittras och Lunds nation bildas. Biskopssonen Nils Flensburg väljs till nationens första Kurator och professor CJ Ask till första Inspektor. Nationen har ingen egen lokal utan inskrivning sker hemma hos Kurato. Verksamheten bedrivs mestadels på AF samt på olika platser runt om Lund. 

1893, Nils Flensburg blir hedersledamot efter att ha avgått som nationens första Kurator och lämnar över till C.M Collin. 

1897 Esias Tegnér d.y blir nationens Inspektor.

1903, Louise Petrén väljs in i Lunds nations Seniorskollegie, förmodligen den fösta kvinnliga Seniorsledamoten i Lund.

1905, C.M Collin avslutar sin mandattid som Kurator efter 12 år som nationens Kurator.

1909, Nils Flensburg väljs till Inspektor.

1922, Nationens första novischfest äger rum.

1926, Nationen håller en ”Fästmiddag” i  hedersledamöters ära till summan av 1000 kronor, 35 000 i dagens valutakurs.

1926, Nils Flensburg avlider.

1929, Lunds första idrottsförman väljs.

1929, Friherrinnan Henriette Coyet väljs till nationens första kvinnliga hedersledamot. Hon har kallats ”Skånes okrönta drottning”. 

1930, Nationen firar 40 år och i samband med det sätts Lunds nations mesta spex, ”Slaget vid Lund” upp för första gången.

1931, Nationen får sin första kvinnliga Notarie, Gertrud Serner.

1934, Nationen föreslogs skaffa sportstuga. Det blev ingen sportstuga. 

1944, Nationen får sin första kvinnliga Kurator, Irina Handamirov.

1954, Lunds nation börjar på allvar undersöka möjligheten på eget nationshus.

1958, Nationens gamla önskedröm har gått i uppfyllelse, Nationshuset ritat av Klas Anshelm är färdigt och invigs året därpå 1959. 

Under 1960 och -70-talet börjar man se tillstymmelse till det nationsliv vi har idag med kraftigt ökat studentantal och möjligheter att bedriva verksamhet i vårt nationshus.

1962, Lunds Nations aluminiförening LNÅ, Lunds Nations Årgångar, bildas. 

1965, Professor Hampus Lyttkens och tidigare förste Kurator Uplands nation i Uppsala, väljs till nationens Inspektor. En post han innehar ända fram till 1993, alltså i 28 år. 

1965, Nationen firar 75 år och nationstidningen ”Student Lundblad” grundas. 

1966, 1:a maj-lunchen instiftas.

1967, NH, Nya Huset, invigs i närvaro av Landshövding. Bland gästerna vid invigningsfesten kan nämnas, utöver Landshövding Gösta Netzén, hovjuvelerare Wiwen Nilsson, skådespelare Max von Sydow, direktör Holger Crafoord & arkitekt Klas Anshelm. Två hovsångare stod för underhållningen. 

1967, Finnorden grundas i samband med invigningen av det nya huset av Rolf Lindroth, Christer Smith och Knut Borglin. Blev sedermera Finnfesten som ännu årligen hålls varje år på AF, lördagen i anslutning till Gerdas namnsdag.

1968, Siste april festligheter börjar anordnas på nationen.

1968, Nationens omåttligt populära jazzdans införs i slutet av 60-talet i nedre gillestugan. Varje lördag är det jazzdans och öl på nationen. 

1971, Anna-Margit Svensson anställs som nationens ständige sekreterare, vilket hon var fram till 2001. Efter 40 år av trogen tjänst valdes Anna-Margit in som hedersledamot. 

1975, Nationen med verksamheter varje dag, en vanlig vecka kunde se ut: Måndag: film, tisdag: matverksamhet med öl, onsdag: föredrag, torsdag: ärtsoppa och punsch, fredag: mindre fester, lördag: slabb & jazzdans.

1981, Lunds första nationspub föds i övre gillestugan, ”Bad Beat Club” av Q och Proinspektor em. Ulla Andréasson Neppelberg.

1982, Discot gör intåg och tar över världen och tar över jazzdansens popularitet. Varje lördag: Disco på Lunds nation! Nedre gillestugan byter namn fram och tillbaka med namn som ”Lunds slabb”, ”Schlabbet”, ”Agardhs Ask”, ”Cafe X-tra” och ”Penny Lane”, men discot består. 

1988, Övre gillestugan med dess klubbverksamhet döps till Penthouse av dåvarande sexmästare och sedermera Q em. Sven Larsson. 

1990, Nationen firar 100 år med bok (bokens redaktör är Q em. och nuvarande Proinspektor Susanna Pålsson Helander), bankett och får en stor donation av hedersledamot Hans Rausing. 

1993, Jazzklubben Stardust grundas och hyr ända sen grundandet in sig i vår nedre Gillestuga 4 gånger per termin där deras medlemmar avnjuter god mat & dryck tillagat av nationen och jazzband i världsklass. 

1991, Penthouse får sin första utbyggnad och förses med sin karaktäristiska kupol. 

1999, Utbyggnaden mot innergården, ”Kommandobryggan”, idag Kaffebaren, färdigställs.

2002, Nationen med Husförman och Q em. Paul Pierce i spetsen tillsätter en utredning att utöka nationens fastighetsbestånd. 

2003, Nationens oktoberfest ersätter ålagillet och blir en braksuccé. 

2007, Finnfesten firar 50-årsjubileum med medalj, bok och en alldeles sagolik Finnfest.

2008, Gamla landsarkivet köps för att göras om till studentbostäder. Samma år firas även 50 år med nationshuset och en megafest arrangeras till följd av detta. 

2014, Bostadskomplexet Arkivet invigs efter om och tillbyggnad av gamla Landsarkivet och nationen förfogar nu över 300 studentbostäder. 

2015, Nationen firar 125 år med en storslagen 125-årsfestival på innergården.

2023, Siste april-firandet på nationen tar vid efter några års dvala, men nu sker firandet dagen innan, 29/4, och festivalen Näst siste april grundas. Omgående succé. 

2024, ”Nyanya huset” på nationens innergård är redo för inflytt.  Namnet är en work in progress.

Vill du veta mer om historien bakom våra hus?

Det kan du läsa om här!

Lunds Nations hedersledamöter

I Lunds nations stadgar, 2.6 kan läsas följande: ”2.6 Till hedersledamot av Nationen kan kallas särskilt förtjänta personer, som Nationen vill visa sin uppskattning. Förslag på hedersledamot kan skrifligen lämnas av Nationsmedlem till Seniorskollegiet. För att kunna behandlas på Nationsmötet ska förslaget ha tillstyrkts av Seniorskollegiet. De föreslagnas namn ska inte anslås. Samtycke krävs från hedersledamoten före val.” Hedersledamoten väljs sedan på Nationsmöte av nationens medlemmar. 

Hedersledamöter på Lunds Nation föräras utöver äran och att kunna presentera sig som hedersledamot på stadens nation med nationens främsta utmärkelse, det breda bandet, samt diplom. Hedersledamöter räknas som medlemmar i nationens stadgar och är alltid inbjudna till våra tillställningar. Vi presenterar här stolt en fullständig lista på våra hedersledamöter sedan 1890:

1890 Gustaf Magnus Sommelius, rektor

1890 Carl Af Petersens, docent

1893 Nils Flensburg, docent

1897 Carl Jacob Ask, professor

1897 Anders Petersson, lektor

1899 August Quennerstedt, professor

1902 Pehr Eklund, professor, domprost

1902 Johan Palm, Drätselkamrerare

1905 Carl Marin Collin, fil. Kand

1909 Hans Bendz, professor

1909 Leonard Holmström, fil dr

1909 Anders Borg, läroverksadjunkt

1910 Wilhelm Westrup, vice konsul

1910 Hans Wallengren, professor

1912 Axel Kock, professor

1912 Johan Södergren, kammarskrivare

1914 Hilding Andersson, rektor

1915 Ivar Broman, professor

1918 Karl Petrén, professor

1920 Gustaf Coyet, hovmarskalk 

1925 Waldemar Bülow, redaktör

1926 Sigfrid Wallengren, professor

1926 Ernst Norlind, konstnär

1926 Fritz Ask, professor

1927 Johan Thyrén, professor

1927 Sven Wicksell, professor

1927 Fredrik Montelin, apotekare

1929 Einar Sjövall, professor

1929 Henriette Coyet, friherrina 

1930 Carl Björling, professor

1930 Sven Herner, professor

1934 Gustaf Petrén, professor

1934 Ernst W. Mortensen, kamrerare 

1936 Albert Ernberg, professor 

1936 Efraim Briem, professor

1938 Nils Ludvig Olsson, författare

1940 Gunnar Carlquist, överbibliotikarie

1941 Knut Knutsson, professor

1941 Ivar Sjögren, professor

1941 Johan Palmér, universitetslektor

1941 Jan Paul Strömbeck, professor

1941 Martin Lembke, borgmästare

1941 Gustaf Brattström, bankdirektör

1942 Per Edvin Sköld, statsråd

1942 Einar Gjerstad, professor

1945 Johan Åkerman, professor

1945 Carl Gustaf Ahlström, professor

1945 Alf Sjövall, professor

1947 Frideborg Briem, professor 

1948 Ture Sjögren, redaktör

1950 Algott Werin, professor

1950 Nils W. Granqvist, kommunalborgmästare

1950 Gerhard Bendz, docent, bokförläggare

1955 Carl H. Lindroth, professor

1958 Marianne Ahlström, fru

1959 Holger Crafoord, direktör

1959 Torsten Andree, landstingsman

1959 Hans Ingemansson, advokat

1959 Bengt Hjelmqvist, byrådirektör

1960 Gillis Björck, statsfogde

1960 Per Brinck, professor

1960 Carl Enoch Svensson, fd kronokamrer

1964 Stig Lundeborg, bankdirektör

1965 Stig Hammar, universitetsråd

1965 Gun Lindroth, fru

1966 Per- Håkan Ohlsson, boktryckare

1966 Sven Håkan Ohlsson, disponent 

1967 Wiwen Nilsson, hovjuvelerare

1967 Hjalmar Sjövall, professor

1967 Knut Borglin, tandläkare

1967 Max von Sydow, skådespelare

1968 Klas Anshelm, arkitekt

1970 Gustaf Petren, regeringsråd

1971 Gunnar Holmstedt, privatlärare

1973 Cilla Ingvar, fil. Kand, skådespelare

1974 Gad Rausing, direktör

1975 Olle Nivenius, biskop

1975 Aina Erlander, fru, adjunkt

1976 Sven- TH. Frostell, försäkr. Direktör

1978 Rolf Edling, fil. Kand

1978 Rolf Lindroth, bankdirektör

1979 Erik Philip- Sörensen, generalkonsul

1981 Per- Olof Ahren, biskop

1983 Thure- Gabriel Gyllenkrok, friherre

1985 Bertil Göransson, landshövding

1987 Ulf Alfredson, advokat

1987 Jan Mårtensson, redaktör

1988 Ingrid Schrewelius, journalist

1989 Hans Rausing, direktör, ek. Dr

Per-Olov Ahrén, biskop

Nils Palmborg, författare

1992 Margareta Nilsson (fd. Crafoord)

1993 K.G. Hammar, ärkebiskop

1994 Hampus Lyttkens, professor

Sven-Thorsten Frostell, direktör

Sten Sundén, direktör

Marianne Söderberg, programledare

Hans Jerenäs, direktör

Kaj Lundgren, läkare

Leif Holmqvist, bankdirektör

1999 Per-Olof Glantz, professor

2000 Ingvar Kamprad, direktör

Christina Odenberg, biskop

Niklas Törnlund, poet

2001 Anna-Margit Svensson, ständig sekreterare

2003 Göran Bexell, rector magnificus

2006 Anders Jansson, skådespelare

2006 Johan Wester, skådespelare

2007 Christer Smith, direktör

2008 Karin Dahlgren, övermarskalk

2008 Nils Dahlgren, professor

Julius Malmström, teaterchef

2009 Ylva Lindroth, läkare

Sven Larsson, krögare

2013 Thomas Johannesson, professor

2015 Paul Pierce, lektor, king

2016 Torbjörn von Schantz, rector magnificus

2017 Antje Jackelén, ärkebiskop

2018 Eleftherios Sotiriou, generalkonsul

2018 Gunnel Sotiriou,

2019 Ingvar ”I:et” Grehn, vaktmästare

2022 Ulla Andréasson Neppelberg, affärsjurist

2022 Erik Renström, rector magnificus

2023 Stefan Sveningsson, professor

Inspektorat genom åren

En Inspektor & Proinspektor på nationerna härstammar sen nationernas begynnelse. De tillsattes av universitet för studenterna söp och slog ihjäl varandra. Inspektorerna var därför universitetets sätt att se till, att inspektera, studenterna. Sedan många år har rollen bytt skepnad och Inspektoratet fungerar nu som ordförande och representant för nationen och är ett sätt för nationen att bibehålla kontinuitet och kunskap. De är nationens enda ”vuxna”. Inspektoratet sitter även med i nationsstyrelsen. Inspektorn har fortfarande koppling till universitetet och är ofta en professor. En Proinspektor har koppling till näringslivet eller har särskild kompetens inom ex. juridik. Här presenterar vi stolt en lista:

Inspektorer

VT 1890 – HT 1890 Christian Cavallin

HT 1890 -HT 1896 Carl Jacob Ask 

VT 1897- HT 1898 Esias Tegnér D.Y

VT 1899- HT 1908 Hans Bendz

VT 1909- VT1920 Nils Flensburg

HT1920- VT 1928 Ivar Broman

HT1928- VT1934 Frits Ask 

HT 1934- VT 1939 Sven Wicksell

VT 1939- VT 1946 Efraim Breim

HT 1946- HT 1959 Carl Gustaf Ahlström

VT1960- HT1965 Carl H. Lindroth

VT1965- 1993 Hampus Lyttkens 

1993- 1998 Per- Olof Glantz

1998- 2002 Nils Dahlgren 

2002- 2012 Thomas Johannesson

2013-2022 Stefan Sveningsson

2023- Nu Kalle Åström

Proinspektorer

VT 1897- HT 1898 August Quennerstedt

Rolf Lindroth

2009-2019 Ulla Andréasson Neppelberg

2020- Nu Susanna Pålsson Helander

Kuratel genom åren

Kurator, Prokurator Ekonomi, Prokurator Social gemensamt kallas för Kuratel. Det är tre studenter som tar ett års studieuppehåll och blir arvoderade av nationen motsvarande CSN för att operativt driva nationen. Kurator kan liknas vid ett företags VD, Prokurator Ekonomi vid ekonomichef och Prokurator Social för inköps och personalansvarige. Vi är stolta att kunna presentera en (nästan) fullständig lista på alla kuratel sedan Lunds Nation grundades:

Kuratorer

Nuvarande

HT 2023 – VT 2024
Ludvig Löfqvist

2020–2023

HT 2022- VT 2023 Kalle Schedin

HT 2021 – VT2022   Fabian Solberg
HT 2020 – VT 2021   Michael Welsapar

2010–2019

ht 2019 – vt 2020   Mathilda Helander
ht 2018 – vt 2019   Erik Sveningsson
ht 2017 – vt 2018   Ylva Lidin
ht 2016 –  vt 2017   Mortimer Henningsson
ht 2015 – vt 2016   Sara Sveningsson
ht 2014 – vt 2015   Ida Moen Larsson
ht 2013 – vt 2014   Kajsa Påhlman
ht 2012 – vt 2013   Oskar Palmerot
ht 2011 – vt 2012   Boel Nilsson
ht 2010 – vt 2011   Gustav Henriksson

2000–2009

ht 2009 – vt 2010   Jonathan Sträng
ht 2008 – vt 2009   Frida Malmgren
ht 2007 – vt 2008   Axel Adelswärd
ht 2006 – vt 2007   Erik Hellström
ht 2005 – vt 2006   Erik Häggsgård (F. Gustafsson)
ht 2004 – vt 2005   Lina Swensson
ht 2003 – vt 2004   Daniel Parknäs
ht 2002 – vt 2003   Dag Oredsson
ht 2001 – vt 2002   Eric Dahlgren
ht 2000 – vt 2001   Elisabet Petersson

1990–1999

ht 1999 – vt 2000   Staffan Norsbo
ht 1998 – vt 1999   Paul Pierce
ht 1997 – vt 1998   Lotten Jönsson
ht 1996 – vt 1997   Anders Aronsson
ht 1995 – vt 1996   Niklas Truedsson
ht 1994 – vt 1995   Henrik Andersson
ht 1993 – vt 1994   Erik Helsing
ht 1992 – vt 1993   Karl Löfqvist
ht 1991 – vt 1992   Andreas Heuer
ht 1990 – vt 1991   Erik Lindroth
vt 1990   Anders Ahlström

1980–1989

ht 1989   Sven Larsson
vt 1989   Claes Nordengren
ht 1988   Eva-Karin Karlsson
vt 1988   Ola Palmgren
ht 1987   Susanna Pålsson
vt 1987   Charlotta Bohlin
ht 1986   Richard Ohlin
vt 1986   Anders Åkerblom
ht 1985   Mikael Kihlbert
vt 1985   Torbjörn Forslid
ht 1984   Sofie Elg
vt 1984   Christina Kohl
ht 1983   Anders Weström
vt 1983   Magnus Rösing
ht 1982   Anders Bouvin
vt 1982   Lars Ericsson
ht 1981   Anders Palmgren
vt 1981   Ulla Neppelberg (F.Andréasson)
vt 1981   Per Broström
ht 1980    Bo Strandberg
vt 1980   Olev Pilman

1970–1979

ht 1979   Britt-Marie Hesselbom
vt 1979   Thomas Bergström
ht 1978   Nils Nordmark
vt 1978   Britta Eriksson
ht 1977   Martii Niilekselä
vt 1977   John Liljeblad
ht 1976   Johan Kjellberg
vt 1976   Cecilia Lindberg
ht 1975   Anders Frostell
ht 1974 – vt 1975   Klas Sandberg
vt 1974   Kerstin Ekstrand-Christiansson
vt 1973 – ht 1973   Peder Pedersen

ht 1972   Mathias André
vt 1972    Stefan Strömberg
ht 1971   Lars Reje
ht 1970 – vt 1971   Ulf Hjelmqvist
vt 1970   Bengt Unander Scharin

1960–1969

ht 1969   Hans-Ola Mårtensson
ht 1968 – vt 1969   Torbjörn Sundelin
ht 1968   Bengt Jobin
vt 1968   Tore Gislén
vt 1967 – ht 1967   Lars-Åke Nilsson
ht 1966   Bengt Arnerius
ht 1965 – vt 1966   Rolf Lindroth
ht 1964 – ht 1965   Birgitta Törnqvist
vt 1964   Lennart Herslow
vt 1963 – ht 1963   Mats Larsson
vt 1962 – ht 1962   Anders Ranger
vt 1961 – ht 1961   Bertil Folkesson
vt 1960 – ht 1960   Hans Akke

1950–1959

vt 1959 – ht 1959   Kaj Lundgren
vt 1958 – ht 1958   Bertil Åkesson
vt 1957 – ht 1957   Nils Forsby
vt 1956 – ht 1956   Lennart Wedberg
vt 1955 – ht 1955   Mårten Andersson
ht 1953 – ht 1954   Bertil Andersson
vt 1953   Lars Sörensson
vt 1952 – ht 1952   Olle Odelberg-Johnsson
vt 1951 – ht 1951   Albert Broomé
vt 1950 – ht 1950   Birgitta Broomé (F. Nyström)

1940–1949

VT 1949 – HT 1949   Per Sparrin
vt 1948 – VT 1949   Ulf Alfredson
HT 1946 – HT 1947   Stig Andersson
VT 1946   Stellan Berne
HT 1945   Erik Petrén
VT 1945   Gudmund Smith
HT 1944   Irina Handamirov
VT 1944   Arne Malm
HT 1942 – HT 1943   Sven Håkan Ohlsson
HT 1941 – VT 1942    Erik Åkerlund
VT 1941   Carl Göran Regnéll

1930–1939

VT 1939 – HT 1940   Gustaf Petrén
VT 1938 – HT 1938   Nils Håkan Hansson
VT 1937 – HT 1937   Sven N. Svensson
VT 1935 – HT 1936   Hjalte Hultén
HT 1934   Olof Petrén
VT 1934   Gotthard Björling
HT 1933   Karl-Erik Thomé
VT 1932 – VT 1933   Gotthard Björling
HT 1931   Nils W. Granqvist
VT 1930 – VT 1931   Hjalmar Sjövall

1920–1929

HT 1927 – HT 1929   Nils W. Granqvist
HT 1926 – VT 1927   Gunnar Redstam
HT 1922 – VT 1926   Albert Sjögren
VT 1922   Gunnar Olinder
HT 1919 – VT 1922    Åke Assarsson

1900–1909

VT 1908 – HT 1909   Gustaf Berger
HT 1907   Waldemar Leeb-Lundberg
HT 1905 – VT 1907   Ernst W. Mortensen

1890–1899

VT 1893  Carl Martin Collin
VT 1890   Nils Flensburg

ProKurator Ekonomi

Nuvarande

Året 2023
Vilhelm Sandin LaVigne

2020–2022

Året 2022
Christian Nilsson 

Året 2021
Kristoffer Larsson Lindstrii

Året 2020
Johanna Wickberg

2010–2019
Året 2019
Adam Hartzell

Året 2018
Henrik Elmér

Året 2017
Anna Strandberg

Året 2016
Sebastian Johansson

Året 2015
Viktor Sköld

Året 2014
Alexander Aas

Året 2013
Fredrik Persson

Året 2012
Miriam Gillberg

Året 2011
Henrik Östman

Året 2010
Sara Berner Bengtsson

2000–2009
Året 2009
Carl Denward

Året 2008
Daniel Bruzaeus

Året 2007
Cristian Olofsson Von Arnold

Året 2006
Chrille Olofsson

Året 2005
Johan Rundberg

Året 2004
Johanna Hafström

Året 2003
Martin Lidgren

Året 2002
Magnus Janghed Askler

Året 2001
Anna Wodlin

Året 2000
Stefan Dahlin

1990–1999
Året 1999
Thomas Karlsson

Året 1998
Magnus Jönsson

1997
Ola Badersten

1996
Andreas Fagerström

1995
Ulrika White (fd Jönsson)

1994
Åsa Rune (fd Kjellin)

1993
Fredrik Syrén

1992
Anders Fredriksson

1991
Mikael Kampe

1990
Erik Lindroth

1990
Fredrik Luttropp

ProKurator Social

Nuvarande

HT 2023 – VT 2024
Edvin Simonsson

2020–2023

HT 2022 – VT 2023
Victoria Enterlöv

HT 2021 – VT 2022
Carl-Magnus Embring Klang

HT 2020 – VT 2021
Espen Lever

2010–2019
HT 2019 – VT 2020
Emma Gesse

HT 2018 – VT 2019
Gustav Hansson

HT 2017 – VT 2018
Petter Afzelius

HT 2016 –  VT 2017
Martin Larsson

HT 2015 – VT 2016
Sofia Brandt

HT 2014 – VT 2015
Moa Perchun

HT 2013 – VT 2014
Charlotte Törnquist

VT 2013
Joline Westerström (fd Buachoom)

2012
Emilia Persson

HT 2010 – VT2011
Joakim Sahlberg

2002–2009
HT 2009 – VT 2010
Christian Hellbjer

HT 2008 – VT 2009
Ingrid Mattisson (fd Larsson)

HT 2007 – VT 2008
Oskar Wieslander (fd Eriksson)

VT 2007
Katarina Edgren Adelfors

HT 2006 – VT 2007
Anders Adler (fd Tobiasson)

VT 2006
Emmi Meurling (fd Holmstedt)

2005
Terese Leire (fd Andersson)

2004
Emil Nordlindh (fd Gustafsson)

HT 2003
Anna Christer-Nilsson

VT 2003
Ulrika Axling (fd Andersson)

VT 2002 – HT 2002
Anna Brenner

Notarie

Senaste Notarie på Lunds Nation

VT 2018
Linda Florén

2010–2017
Året 2017
William Lind

Året 2016
Daniel Bedö

Året 2015
Sandra Mavéus

Året 2014
Kim Larsson

Året 2013
Lisa Sundström

Året 2012
Ludvig Rönnow Sandell

Året 2011
Fredrik Lagerberg

Året 2010
Jenny Carlsen

2000–2009
Året 2009
Josefina Hallin

Året 2008
Andreas Rellfelt

Året 2007
Johan Westerlind

Året 2006
Jonas Rask

Året 2005
Emelie Nilsson Sträng

Året 2004
Andreas Traunsberger

Året 2003
Maria Blad

Året 2002
Peter Olsson

Christian Stadeus
Erik Stenberg
Christina Hellström
Jesper Jacobsson

Mästare genom åren

När notarieposten tillfälligt lades på is 2018-2024 delades dennes arbetsuppgifter upp i tre poster som utgör mästeriet. Mästare fungerar som projektledare för varsitt utskott. Här är en lista på Lunds Nations mästare:

PR-Mästare

PR-mästare

Nuvarande – Diana Abdullayeva

Året 2022
Tilda Thorsson

Året 2021
Cissela Larsson

Året 2020
Dagmar Grinneby

Året 2019
Matilda Hellkvist

Året 2018
Nadine Stofkoper

Novischmästare

Novischmästare

Nuvarande – Matilda Bergström

Året 2022
Gabriel Aas

Året 2021
Lisa Jansson

HT 2020
Ellen Reidal

VT 2020
Jonatan Strandqvist

Året 2019
Malin Meienborn Gustafsson

Året 2018
Ebba Akar

Festmästare

Festmästare

Nuvarande
Oliver Ocaranza

HT 2022 – VT 2023
Cassandra Karlsson

HT 2021 – VT 2022
Johanna Johnsson

HT 2020 – VT 2021
Carl-Magnus Embring Klang

HT 2019 – VT 2020
Anna Larsen

HT 2018 – VT 2019
Emma Gesse 

HT 2017 – VT 2018
Sophie Cascalheira