Valberedningen utlyser Mästeriet: Festmästare

1 juli 2017 – 30 juni 2018

Har du mycket erfarenhet från nationen och vill ta ditt engagemang till nästa nivå? Nu lanserar Lunds nation Mästeriet!

Mästeriet är en helt ny dimension i Lunds nations organisation och kommer att bestå av PR-mästare, Novischmästare och Festmästare. Tillsammans kommer mästarna att samordna novischeriets, PR-gruppens och sexmästeriets arbete.

Hösten 2017 kommer Lunds nations första mästare att gå på: FESTMÄSTAREN!

Är du en person som är bra på att engagera andra och som tycker att fester, traditioner och ideellt engagemang är jättekul? Sök till Festmästare ht2017- vt2018!

För frågor om posten, kontakta nationens senior Sara Sveningsson på sara.sveningsson@gmail.com eller 0708-344026.

Klicka här för att ladda ner Postbeskrivning Festmästare

Fyllnadsval av förtroendeposter för verksamhetsåret 2017/2018

Nationsrepresentant i AFÖS

1 juli 2017 – 30 juni 2018
1 suppleant

Är du en driven student som är intresserad av studentlivet och i synnerhet Akademiska Föreningens verksamhet?

Som nationsrepresentant i Akademiska Föreningens Överstyrelse ansvarar du för att driva nationens frågor i det forumet.

Ledamot i seniorskollegiet (fyllnadsval)

1 juli 2017 – 30 juni 2019
1 ledamot

Har du god insikt i nationens organisation och verksamhet och vill arbeta med dess långsiktiga frågor?

Som Senior är ditt yttersta uppdrag att stödja kuratelet i deras arbete. Vidare har du ansvar för att bidra till en god kontinuitet i nationsverksamheten. Att finnas till som en bro mellan förmän och kuratel är inte en ovanlig uppgift för dig som Senior.

Ledamot i valberedningen

1 juli 2017 – 30 juni 2018
1 ordinarie ledamot
1 suppleant

Är du intresserad av rekryteringsfrågor?

Som Valberedningsledamot åligger det dig att bidra med dina perspektiv för en opartisk och objektiv rekryteringsprocess av nationens förtroendevalda poster.

Detta är en process som sker under total tystnadsplikt.

Vill du söka någon av ovanstående poster?

Är du intresserad av någon av ovanstående poster? Eller känner du någon som skulle passa dem perfekt? Hör av dig till valberedning@lundsnation.se.

OBS! Nomineringar ska innehålla kontaktuppgifter till de nominerade!

Deadline för nomineringar är 12 april.

Deadline för kandidaturer är 17 april.

Intervjuer kommer att hållas den 19 april.

Till kandidaturen skall ett personligt brev på max 1 A4 sida bifogas och utöver detta ett CV.

Hör gärna av dig med frågor till Valberedningens ordförande Joline Buachoom på 073-747 26 71 eller ovanstående mail. Mer info om valprocessen finns på http://www.lundsnation.se/sv/kontakta-oss/valberedning.