Har du ett gediget engagemang för Lunds nation?
Är du en glad och driven person med intresse för ideella organisationer?
Vill du arbeta på högsta nivå för Lunds nation i ett år och få ovärderliga erfarenheter, nya vänner och lära dig att driva ett medelstort svenskt företag?

Nu är Lunds nations förtroendeposter för verksamhetsåret 2017/2018 utlysta!

Kurator

1 juli 2017 – 30 juni 2018

Är du intresserad av studentlivet i Lund och vill vara nationens representant i detta samt mot myndigheter och kommun?

Som Kurator är du ansvarig för nationens externa och interna relationer. Externa relationer kan innefatta Studentlund likaväl som press och medier. De interna relationerna utgörs av internkommunikation, policyer med mera.

Som förberedelse för din kandidatur rekommenderas samtal med företrädare samt instudering av befintliga testamenten.

Prokurator Social

1 juli 2017 – 30 juni 2018

Har du intresse av att jobba med människor?

Prokurator Social ska leda och fördela arbetet för tjänstemän och förmän. Vidare är du som PQs ansvarig för inköp och förhandling av avtal. Du har också ett ansvar för nationens gillestugor.

Som förberedelse för din kandidatur rekommenderas samtal med företrädare samt instudering av befintliga testamenten.

Husförman

1 juli 2017 – 30 juni 2018

Har du intresse av förvaltning av fastigheter?

Som Husförman är ditt uppdrag att agera fastighetsvärd. Du har ansvar för att bemöta nationens hyresgäster samt vara tillgänglig för hyreshusets löpande verksamhet.

Som förberedelse för din kandidatur rekommenderas samtal med företrädare.

Nationsrepresentant i AFÖS

1 juli 2017 – 30 juni 2018

2 ordinarie ledamöter
2 suppleanter

Är du en driven student som är intresserad av studentpolitiska frågor?

Som nationsrepresentant i Akademiska Föreningens Överstyrelse ansvarar du för att driva nationens frågor i det forumet.

Ordförande för valberedningen

1 juli 2017 – 30 juni 2018

Känner du nationen väl organisationsmässigt och verksamhetsmässigt?

Som Valberedningsordförande ansvarar du för att leda rekryteringsprocessen av nationens förtroendevalda poster.

Detta är en process som sker under total tystnadsplikt.

Ledamot i valberedningen

1 juli 2017 – 30 juni 2018

2 ordinarie ledamöter

1 suppleant

Är du intresserad av rekryteringsfrågor?

Som Valberedningsledamot åligger det dig att bidra med dina perspektiv för en opartisk och objektiv rekryteringsprocess av nationens förtroendevalda poster.

Detta är en process som sker under total tystnadsplikt

Ledamot i seniorskollegiet

1 juli 2017 – 30 juni 2018

4 Ledamöter

Har du god insikt i nationens organisation och verksamhet och vill arbeta med dess långsiktiga frågor?

Som Senior är ditt yttersta uppdrag att stödja kuratelet i deras arbete. Vidare har du ansvar för att bidra till en god kontinuitet i nationsverksamheten. Att finnas till som en bro mellan förmän och kuratel är inte en ovanlig uppgift för dig som Senior.


Är du intresserad av någon av ovanstående poster? Eller känner du någon som skulle passa dem perfekt? Hör av dig till valberedning@lundsnation.se.

OBS! Nomineringar ska innehålla kontaktuppgifter till de nominerade!

Deadline för nomineringar är 20 februari

Deadline för kandidaturer är 27 februari.

Till kandidaturen skall ett personligt brev på max 1 A4 sida bifogas och utöver detta ett CV.

Hör gärna av dig med frågor till Valberedningens ordförande Joline Buachoom på 073-747 26 71 eller ovanstående mail.
Mer info om valprocessen finns på lundsnation.se/sv/kontakta-oss/valberedning.