Dagordning 050917.docx

Dagordning

Nationsmöte tisdag den 6 mars 2018 Tid: 19.00 (..)
Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Preliminärer

 

OFMÖ

Mötets utlysande

Föredragningslistans godkännande

Val av justeringsmän tillika rösträknare

Förra mötets protokoll

Nästa mötesdatum

Nästa ordinarie möte 3/4 2018

Kurators meddelande

PQe:ns meddelande

Eventuellt övrigt

OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas. Medtag studentkort samt legitimation!

 

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 20/2 2018 Föredragningslista 2/3 2018

Ylva Lidin Kurator