Dagordning

Nationsmöte tisdag den 4 oktober 2016

Tid: 19.00 (..)
Plats: Lunds nations övre gillestuga

Preliminärer

§ 1 OFMÖ

§ 2 Mötets utlysande

3 Föredragningslistans godkännande

4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

5 Förra mötets protokoll

6 Nästa mötesdatum
Förslag  1/11 2016

Rapporter

§ 7 Kurators meddelande

Övriga ärenden

§ 9 Eventuellt övrigt

§ 10 OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas. Medtag studentkort samt legitimation!

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 29/9 2016

Föredragningslista 29/9 2016

 

Mortimer Henningsson

Kurator