Dagordning

Nationsmöte tisdag den 5 september 2017

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations övre gillestuga

 

 

Preliminärer                   § 1           OFMÖ

 

  • 2 Mötets utlysande

 

  • 3 Föredragningslistans godkännande

 

  • 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

 

  • 5 Förra mötets protokoll

 

  • 6 Nästa mötesdatum

         Nästa ordinarie möte 3/10 2017

 

Rapporter                       § 7           Kurators meddelande

 

Budgetärenden             § 8           Budgetuppföljning 2017

 

Beslutsärenden            § 9           Beslut om ansvarsfrihet

§ 10         Godkännande av bokslut

 

Övriga ärenden             § 11         Eventuellt övrigt

§ 12        OFMA

 

 

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas. Medtag studentkort samt legitimation!

 

 Utlysande på anslagstavla samt hemsida 23/8 2017

Föredragningslista 31/8 2017

 

 

Ylva Lidin

Kurator