Novischförman:                                        Josefine Malm
Novischförman:                                       VAKANT

Radioförman:                                         Axel Rydén

 

Kulturförman:                                        Carl Eyton

 

Bokningsförman:                                    VAKANT

 

Jazzhovmästare:                                     Amanda Jalgén

Jazzhovmästare:                                     VAKANT

Köksmästare:                                           Jesper Bergwik

Köksmästare:                                           Ida Moen Larsson

Barmästare:                                              Joline Buachoom

 

 

PR – kommunikation:                        Sandra Mavéus

PR- Design:                                             Odin Brange Sollie

PR – C-kort:                                            Matilda Åstrand

PR – foto:                                                Emma Westberg

 

Balgeneral:                                              Klara Knape

Övermarskalk:                                        Rasmus Strömberg

 

 

Stort grattis!

 

Resten av förmannaposterna kommer att lysas i början av nästa vecka. Sista ansökningsdag kommer att vara den 19 december kl 18.59 i expeditionens brevlåda alternativt till q@lundsnation.se. Är man intresserad av någon av de vakantsatta posterna lyses de igen. OBS! Sista ansökningstid för novischförman är den 13 december.

 

Kuratelet VT14