Härmed utlyser vi tio förmannaposter HT19 för fyllnadsval. Har du några frågor kring posterna, vänligen kontakta ”q@lundsnation.se”.

Postbeskrivningar:

Fyllnadsval – Brunch 1 post

Fyllnadsval – Idrottsförman 2 poster

Fyllnadsval – Klubbförman 2 poster

Fyllnadsval – Lunchförman 2 poster

Fyllnadsval Sitning – Köksmästare 1 post

Fyllnadsval Sittning – Hovmästare 2 poster

Ansökningsformulär hittar du här