Vill du vara med och anordna Lunds nations årliga fest i Stora Salen, Finnfesten? Sök då posten som balgeneral eller övermarskalk. Arbetet med förberedelser inför festen kommer att påbörjas direkt efter tillsättning och fortlöper sedan under nästkommande termin. Se postbeskrivning nedan för mer information.

Skicka din ansökan till ansok@lundsnation.se eller lämna den på expeditionen senaste den 30 oktober kl 23.59.

Förmannaansökan Finnfesten 2017

Postbeskrivning Balgeneral
Postbeskrivning Övermarskalk