Härmed anslås dagordningen inför terminens sista ordinarie nationsmöte den 3 maj.

Mötet kommer att hållas i nationens nedre gillestuga och startat kl 18:00, se till att komma 10 minuter innan så du hinner checka in.

Endast ordinarie medlemmar i Lunds Nation har rösträtt, men du som stödmedlem har både närvarorätt och yttranderätt.

Vi ses där!