Här med anslås dagordningen inför terminens första ordinarie nationsmöte 2021-09-07.

Detta nationsmöte kommer att ske via Zoom. Anmälan inför detta möte är obligatoriskt och sker via länken nedan. Sista anmälningsdagen är måndagen den 6/9-2021 23:59

Om du har gjort en korrekt anmälan kommer du att få ett mail med Zoom-länk samma dag som nationsmötet.

Anmälan Nationsmöte 2021-09-07