Intresselista för val av förtroendeposter vid Lunds nation för verksamhetsåret 2018

 

Prokurator Ekonomi

1 januari 2018 – 31 december 2018

Henrik Elmér

 

Notarie

1 januari 2018 – 30 juni 2018

Linda Florén

 

Husförman

1 januari 2018 – 31 december 2018

Johanna Wickberg

 

 

Fortsatt valberedningsprocess

 

7/10 – 8/10                 Valberedningsintervjuer

27/10                          Senast denna dag kommer valberedningen ha slutfört sitt arbete

31/10 (kl 12.00)         Sista dagen man kan motkandidera mot valberedningens förslag hos Kurator

7/11                             Nationsmöte med val

 

Henrik Elmer PQe

Johanna Wickberg Husförman

Linda Florén Notarie