Härmed utlyses de nationsmötesvalda posterna för höstterminen 2020 och vårterminen 2021! Nedan finns länken för att se alla posterna.

Är du intresserad av någon av ovanstående poster? Eller känner du någon som skulle passa dem perfekt? Hör av dig till valberedning@lundsnation.se.

Utlysning VT20