Har det hänt något?

Vi strävar efter att alla våra verksamheter ska vara trygga för alla våra besökare och jobbare. Är det något som inträffat under våra verksamheter som vi bör veta om? Fyll i nedanstående formulär för att skicka ett meddelande till oss.

Det finns möjlighet att vara anonym men då blir det svårt för oss att följa upp det ni meddelat.

Kom i kontakt med oss via följande formulär:

7 + 6 =

Det finns alltid hjälp nära till hands. Här presenterar vi ett urval av stödfunktioner för Lundastudenter:

Studentprästerna: Erbjuder samtalsstöd oavsett trosinriktning, om både stort och smått. Telefon: 046- 71 87 35 eller studentprästerna@svenskakyrkan.se.

Studenthälsan: Du kan vända dig till Studenthälsan om du känner dig stressad, nedstämd eller har sömnsvårigheter. Det kan också handla om dina alkohol- eller spelvanor, att du har ångest eller något annat som rör ditt psykiska mående kopplat till din studiesituation. Telefon: 046-222 43 77.

UMO: För dig upp till 23 år. Jobbar med bl.a frågor om sex och relationer, samt ångesthantering och samtalsstöd. Bokning via telefon 0770- 25 25 00. Finns även onlinemottagning.

Studentombudet: Erbjuder råd och stöd när du stött på problem som rör dina studier. Studentombudet skyddar dina rättigheter som student. Kontakt: studentombud@lus.lu.se eller telefon 070-456 66 13.

Unga Vuxna Lund: För dig upp till 29 år. För dig som börjat må dåligt, kanske inte vet varför men som behöver stöd eller hjälp. Telefon: 046-359 80 93.

Jourhavande medmänniska: Anonyma samtal om stort och smått. Telefontid under kvällar och nätter: 08-702 16 80.

Jourhavande präst: Samtals- och krisstöd. Nås via 112 och be om jourhavande präst, finns även kvällsöppen chatt.

Akutmottagning vuxenpsykiatrin: Vid akuta psyktriatiska besvär. Telefon: 046- 17 41 00

Mottagning Maria: För dig under 25 år som har problem med alkohol och andra droger. Telefon: 040- 33 71 70.

Triangeln beroendemottagning: Specialiserade på behov av kortare stödinsatser för alkoholproblem och för dig som inte tidigare sökt specialistvård. Telefon: 040- 33 15 86.

Polisen: Arbetar brottsförebyggande genom projektet Trygg krog med syfte att förekomma brottslighet genom exempelvis sexuella trakasserier i krogmiljö. Kontaktas på 114 14 eller 112 vid akut hjälp eller livsfara för person eller egendom.

Ta hand om dig själv och varandra!