Dagordning

Nationsmöte tisdagen den 3 april 2018

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Preliminärer

 • 1 OFMÖ
 • 2 Mötets utlysande
 • 3 Föredragningslistans godkännande
 • 4 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 • 5 Föregående mötesprotokoll
 • 6 Nästa mötesdatum

Ordinarie nationsmöte 8 maj 2018

 

Rapporter                 § 7       Kurators meddelande

 

Valärenden

 • 8 Val av Valberedningsordförande för en period av ett år med tillträde den 1 juli 2018.

 

 • 9 Val av 2 ordinarie ledamöter samt 1 suppleant till Valberedningen för en period av ett år med tillträde den 1 juli 2018.

 

 • 10 Val av 2 ordinarie nationsrepresentanter samt 2 suppleanter till Akademiska föreningens Överstyrelse för en period av ett år med tillträde den 1 juli 2018.

 

 • 11 Val av Verkställande Ledamot för Studentbostadshusen för ett år med tillträde 1 juli 2018.

 

 • 12 Val av fyra ledamöter till Seniorskollegiet för en period av 2 år med tillträde den 1 juli 2018.

 

 • 13 Val av Husförman för ett år med tillträde den 1 juli 2018.

 

 • 14 Val till förtroendeposter till Lunds nations kuratel

 

 • Val av Kurator för ett år med tillträde den 1 juli 2018.

 

 • Val av Prokurator social för ett år med tillträde den 1 juli 2018.

 

Organisatoriska ärenden

 • 15 Fastställande av terminsavgift för HT 2018.

 

Övriga ärenden

 • 16 Eventuellt övrigt

 

 • 17 OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

 

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida      16/3

Föredragningslista                                              23/3

 

 

 

Ylva Lidin

Kurator

 

Kommentarer till punkterna

 

 • 8 Valberedningen nominerar följande personer till förtroendeuppdrag i valberedningen vid Lunds Nation i Lund:

 

Val av Ordförande                         Vakant

 

 

 • 9 Val av ordinarie ledamöter        Vakant

                                                                    Vakant

 

            Val av suppleant                           Vakant

                                                           

 

 • 10 Valberedningen nominerar följande personer till Nationsrepresentanter i Akademiska föreningens Överstyrelse:

 

Ordinarie                                Nadine Stofkoper

                                                Vakant

                                                                       

Suppleanter                            Vakant

                                                Vakant

 

 • 11 Valberedningen nominerar följande person till Verkställande Ledamot:

Paul Pierce

 • 12 Valberedningen nominerar följande personer till förtroendeuppdrag i Lunds nations seniorskollegium (4 poster):

 

Val av Seniors            Anna Strandberg

                                                Linda Florén

                                                Sophie Cascalheira

                                                Ylva Lidin

 

 • 13 Valberedningen nominerar följande person till husförman: Ronja Hasan           

           

Till kurator har det inkommit följande motförslagMichael Welsapar

 

 • 14 Valberedningen nominerar följande personer till förtroendeuppdrag i nationsstyrelsen vid Lunds Nation i Lund:

Val av Kurator                       Erik Sveningsson

                                               

Val av Prokurator Social                 Adam Hartzell  

 

            Till kurator har det inkommit följande motförslag:

 

Val av Kurator                       Wilhelm Åkerman

           

            Val av Prokurator Social                 Gustav Hansson

 

 • 15 Nationsstyrelsen yrkar på att bordlägga ärendet till nästa nationsmöte.