Dagordning

Nationsmöte måndag den 7 februari 2017

Tid: 19.00 (..)
Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Preliminärer

§ 1 OFMÖ

§ 2 Mötets utlysande

3 Föredragningslistans godkännande

4 Val av justeringsmän samt rösträknare

5 Förra mötets protokoll

6 Nästa mötesdatum
Extrainsatt nationsmöte 21/2 2017
Ordinarie nationsmöte 7/3 2017

Rapporter

§ 7 Kurators meddelande

Övriga ärenden

§ 8 Eventuellt övrigt

§ 9 OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas. Medtag studentkort samt legitimation!

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 24/1 2017

Föredragningslista 2/2 2017

 

Mortimer Henningsson

Kurator