Dagordning

Nationsmöte tisdag den 7 mars 2017

Tid: 19.00 (..)
Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Preliminärer

§ 1 OFMÖ

§ 2 Mötets utlysande

§ 3 Föredragningslistans godkännande

§ 4 Val av justeringsmän samt rösträknare

§ 5 Förra mötets protokoll

§ 6 Nästa mötesdatum
Ordinarie nationsmöte 4 april 2017

Rapporter

§ 7 Kurators meddelande

Övriga ärenden

§ 8 Eventuellt övrigt

§ 9 OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas. Medtag studentkort samt legitimation!

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 23/2 2017

Föredragningslista 5/3 2017

 

Mortimer Henningsson

Kurator