Dagordning

Nationsmötet tisdagen den 2/2 2016

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer

 

  • 1 OFMÖ
  • 2 Mötets utlysande
  • 3 Föredragningslistans godkännande
  • 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare
  • 5 Förra mötets protokoll
  • 6 Nästa mötesdatum

Förslag 1/3-2016 kl 19.00

 

Rapporter

  • 7 Kurators meddelande

Övriga ärenden

  • 8 Eventuellt övrigt
  • 9  OFMA

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 28/01 – 2016

Föredragningslista 28/01 – 2016

Sara Sveningsson
Kurator