Nationsmötet måndagen den 29 september 2014

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer

§ 1                 OFMÖ

§ 2                 Mötets utlysande

§ 3                 Föredragningslistans godkännande

§ 4                 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 5                 Förra mötets protokoll

§ 6                 Nästa mötesdatum

Förslag 7/10 2014

 

Rapporter

§ 7                 Kurators meddelande

§ 8                 Rapport från Arkivet AB

 

Valärenden

§ 9                 Val av Hedersledamot

 

Övriga ärenden

§ 10               Eventuellt övrigt

§ 11               OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation.

 

 

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 11/9  – 2014

Föredragningslista 25/9 – 2014

Ida Moen Larsson

Kurator