Kallelse nationsmöte

Lunds nation kallar till extrainsatt nationsmöte tisdagen den 28 maj 2013.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Ärenden av större vikt:

  • Förtydligande av Revisorstillsättning
  • Behandling av Bokslut 2012

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6               Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

 

 

Medtag studentleg samt legitimation!

 

Varmt välkomna!

 

 

 

__________________________

 

Oskar Palmerot

Kurator