Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 1 november 2016.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Ärenden av större vikt:

  • Val av Prokurator Ekonomi för en period av ett år
    med tillträde den 1 januari 2017
  • Val av Notarie för en period av ett år med tillträde 1 januari 2017
  • Val av Husförman för en period av ett år med tillträde 1 januari 2017
  • Val av tre ledamöter samt förste och andre suppleant till Stipendienämnden för en period av ett år med tillträde 1 januari 2017
  • Val av två revisorer för en period av ett år med tillträde 1 januari 2017
  • Fyllnadsval av en suppleant i Akademiska Föreningens överstyrelse för perioden 2016-11-01 till 2017-06-30
  • Fastställande av terminsavgift för vårterminen 2017

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                  Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

4.14.12              Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00. fem (5) dagar före Nationsmötet skriftligen väcka förslag hos Kurator angående motförslag till de av valberedningen föreslagna kandidaterna. Sådana motförslag ska genom Kurators försorg samma dag som tidsfristen löper ut anslås på Nationens anslagstavlor. Endast kandidat som är villig att kandidera ska få sitt namn anslaget.

Detta innebär att motförslag skall vara Kurator tillhanda senast kl 12.00 den 25 oktober. Se valberedningens förslag i valberedningsprotokoll från 2 oktober 2016.

 

Medtag studentleg samt legitimation!

Varmt välkomna!

Mortimer Henningsson
Kurator