Härmed kallar vi till höstens första ordinarie nationsmöte den 3:e september!

Nationsmöte kallelse 190903

 

Om du har några frågor eller funderingar, hör gärna av dig på ”q@lundsnation.se”