Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 2 september 2014.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Ärenden av större vikt:

  • Fyllnadsval av ledamot till andra suppleant i Stipendienämnden.
  • Budgetuppföljning för 2014
  • Andra läsningen av stadgeändring (se bifogat förslag och motion)

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                 Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

 

 

Medtag studentleg samt legitimation!

Varmt välkomna!

 

__________________________

 

Ida Moen Larsson

Kurator

Stadgeförslag Huset Arkivet 2.0

Motion för Nationsmöte på Lunds Nation tisdagen den 4 mars 2014

Organisationsträd för Lunds nation 20132014