Lunds nation kallar till extrainsatt nationsmöte måndagen den 26 september 2016.

Tid: 19.00 (..)
Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Ärenden av större vikt:

  • Fyllnadsval av en (1) ordinarie ledamot i valberedningen

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

4.14.12            Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00. fem (5) dagar före Nationsmötet skriftligen väcka förslag hos Kurator angående motförslag till de av valberedningen föreslagna kandidaterna. Sådana motförslag ska genom Kurators försorg samma dag som tidsfristen löper ut anslås på Nationens anslagstavlor. Endast kandidat som är villig att kandidera ska få sitt namn anslaget.
Detta innebär att motförslag skall vara Kurator tillhanda senast kl 12.00 den 19 september. Se valberedningens förslag i valberedningsprotokoll från 3 september 2016.

Medtag studentleg samt legitimation!

 

 Varmt välkomna!

__________________________

Mortimer Henningsson

Kurator