Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 5 november 2013

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Ärenden av större vikt:

Val av Prokurator Ekonomi för en period av ett år med tillträde den 1 januari 2014
Val av Notarie för en period av ett år med tillträde den 1 januari 2014
Val av Husförman för en period av ett år med tillträde 1 januari 2014
Val av tre ledamöter samt förste och andre suppleant till Stipendienämnden för en period av ett år med tillträde 1 januari 2014
Val av 2 ordinarie Nationsrepresentanter (varav en tillika Verkställande ledamot) samt 2 personliga suppleanter (1 till ordinarie och 1 till Verkställande ledamot) till Lunds nations Studerandebostadshus Styrelse för en period av ett år med tillträde 1 januari 2014
Val av Revisorer för verksamhetsåret 2013
Fyllnadsval av Valberedningsordförande samt en ordinarie ledamot till valberedningen för perioden 1 januari – 30 juni 2014
Fyllnadsval av ordinarie nationsledamot i Akademiska föreningens överstyrelse för perioden 1 januari – 30 juni 2014
Fastställande av nästa termins nationsavgift

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6               Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

4.14.11           Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00. fem (5) dagar före Nationsmötet skriftligen väcka förslag hos Kurator angående motförslag till de av valberedningen föreslagna kandidaterna. Sådana motförslag ska genom Kurators försorg samma dag som tidsfristen löper ut anslås på Nationens anslagstavlor. Endast kandidat som är villig att kandidera ska få sitt namn anslaget.

 

Detta innebär att motförslag skall vara Kurator tillhanda senast 12.00 tisdagen den 29 oktober.

Se valberedningens förslag i Valberedningens protokoll 131013.

 

                                                    Medtag studentleg samt legitimation!

Varmt välkomna!

Kajsa Påhlman

Kurator